NAPREDNE FUNKCIJE

Sve napredne funkcije su Vam besplatno dostupne bez dodatne nadoknade.

Ukoliko Vaš telefon podržava ove funkcionalnosti prema proizvođačkoj specifikaciji, možete ih samostalno aktivirati preko svog telefonskog aparata ili preko Moj ST Cable naloga.

Za aktivaciju dodatnih usluga pratite sledeća uputstva:

IDENTIFIKACIJA DOLAZNIH POZIVA

Ova funkcija je aktivirana svim našim korisnicima.

PREUSMERAVANJE SVIH POZIVA

Pritisnite taster *66  i pratite uputstva govornog automata. Da biste ušli u korisnički meni potrebno je da pritisnete tastere 777# za šifru. Deaktivaciju ove funkcije vršite na isti način prateći uputstva govornog automata. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati i preko Moj ST Cable naloga.

Aktivacija i Deaktivacija
*66  i pratite upute govornog automata

ZABRANA POZIVA KA ODREĐENIM DESTINACIJAMA

Ovom funkcijom možete kontrolisati vlastite troškove po izboru. Možete da odaberete mogućnost zabrane međunarodnih poziva, poziva prema mobilnim mrežama kao i prema uslugama s dodatnom vrednošću. Aktivaciju ili deaktivaciju ove funcije možete izvršiti preko Moj ST Cable naloga ili u najbližem korisničkom centru.

Aktivacija i Deaktivacija
preko Moj ST Cable naloga ili u najbližem korisničkom centru

SKRIVANJE PRIKAZA BROJA ZA NAREDNI POZIV

Pritisnite taster *55  i ukucajte broj telefona koji pozivate da biste sakrili identifikaciju svoga broja.

Aktivacija i Deaktivacija
*55 broj

PREUSMERAVANJE U SLUČAJU ZAUZEĆA ILI NEJAVLJANJA

Pritisnite taster *66  i pratite uputstva govornog automata. Da biste ušli u korisnički meni potrebno je da pritisnete tastere 777# za šifru. Deaktivaciju ove funkcije vršite na isti način prateći uputstva govornog automata. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati i preko Moj ST Cable naloga.

Aktivacija i Deaktivacija
*66  i pratite upute govornog automata

POZIV NA ČEKANJU

Korišćenjem ove funkcije tokom razgovora dobijate zvučni signal da imate novi dolazni poziv i možete odlučiti da li ćete na njega odgovoriti ili ne, staviti dolazni poziv na čekanje itd.

Aktivacija
*76 

Deaktivacija
*77