DOPUNITE SVOJ PAKET

Vaš DUO FIBER ili TRIO FIBER paket možete dopuniti posebnim dodacima prema svojim potrebama.

IZABERITE DODATNE DTV PAKETE:
TV+ PAKET 300,00 din
HBO HD PAKET 450,00 din
X PAKET 200,00 din
24h Monitoring (do 16 zona) 300,00 din/mesečno
24h Monitoring (do 32 zone) 600,00 din/mesečno
GPRS komunikacija 600,00 din/mesečno