ST CABLE TELEFON

ANALOGNE LINIJE

Kroz odgovarajuću opremu, kao što su MTA (Multimedia Terminal Adapter) ili VoIP Gateway, smo u mogućnosti da pretplatnicima usluge fiksne telefonije isporučimo analogne telefonske linije, na koje mogu direktno povezati telefonske uređaje ili koje mogu povezati na telefonsku centralu sa analognim ulaznim portovima. U ovoj konfiguraciji po jedan telefonski broj je vezan za svaku telefonsku liniju.

SIP TRUNK

Telefonske linije isporučujemo kroz IP mrežu do pretplatnikove telefonske centrale, koja ima mogućnost da kroz SIP protokol preuzima ulazne linije. Kod ove vrste servisa broj telefonskih linija nije striktno povezan sa telefonskim brojevima, npr. moguće je isporučiti više ili manje telefonskih brojeva od broja telefonskih linija.