ST CABLE PRENOS PODATAKA

DARK FIBER

Servis iznajmljivanja single modnih vlakana na trasama gde SAT-TRAKT ima svoju optičku infrastrukturu.

TDM SERVISI

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) je iznajmljeni TDM vod tačka – tačka. SAT-TRAKT može realizovati ovaj servis preko svoje mreže SDH multiplex-era. Garantovana je potpuna transparentnost servisa.

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) je iznajmljeni TDM vod tačka – tačka. SAT-TRAKT može realizovati ovaj servis preko svoje mreže DWDM multiplex-era. Garantovana je potpuna transparentnost servisa.

IP/MPLS VPN

VPLS (Virtual Private LAN Service)

Iznajmljeni Ethernet LAN servis između dve ili više pristupnih tačaka, koji je realizovan preko MPLS mreže operatora. Konekcija jedne pristupne tačke povezuje njen CPE uređaj sa svim ostalim CPE uredjajima u okviru istog VPLS-a. Klijentski uređaji u VPLS mreži mogu ostvariti komunikaciju kao da su na istom LAN-u, korisniku je omogućena puna kontrola rutiranja izmedju CPE uredjaja, i korisnik ima izbor da koristi bilo koji routing protokol čak i one koji ne rade po IP osnovi (IPX , Apple Talk). Korisnik za CPE uređaj može koristiti ruter ili ethernet svič. U slučaju VPLS servisa su prenosni kapacitet, QoS i bezbednost prenosa garantovani.

L2VPN (Layer 2 Virtual Private Network)

L2VPN je servis koji pruža transparentno povezivanje dve pristupne tačke, preko infrastrukture operatora. Klijentski uređaji mogu ostvariti komunikaciju kao da su povezani direktno na L2 nivou, korisniku je omogućena puna kontrola rutiranja izmedju CPE uredjaja, i korisnik ima izbor da koristi bilo koji routing protokol čak i one koji ne rade po IP osnovi (IPX , Apple Talk). Korisnik za CPE uređaj može koristiti ruter ili ethernet svič. U slučaju L2VPN servisa su prenosni kapacitet, QoS i bezbednost prenosa garantovani.

L3VPN

L3VPN (Layer 3 Virtual Private Network) je rutiran VPN servis, i pruža povezivanje više lokacija u jedinstvenu računarsku mrežu. U slučaju L3VPN operator vrši uslugu rutiranja u okviru pružanog servisa, dok korisnik ima potpunu slobodu za izbor IP adresiranja. Tako korisnik lako može integrisati svoje postojeće mreže, bez izmena u svom adresnom prostoru i bez angažovanja sopstvenog IT inženjera koji će raditi održavanje ruting pravila.

Nudimo dve vrste L3VPN usluge:

  • Overlay VPN: VPN usluga ostvarena preko javne internet mreže sa IPSEC ili GRE protokolom. Uređaji korisnika direktno razmenjuju rute izmedju sebe, parametri servisa nisu garantovani (tzv. Best Effort servis).
  • Peer VPN: VPN ostvaren preko privatne MPLS mreže operatora, uređaji korisnika razmenjuju rute samo sa ruterom operatora. U slučaju ove vrste VPN servisa su prenosni kapacitet, QoS i bezbednost prenosa garantovani.