ST CABLE NADZOR/BEZBEDNOST

ALARMNI SISTEMI

ALARMNI SISTEMI SE SASTOJE OD:

  • alarmne centrale sa različitim brojem ulaznih zona,
  • rezervnog akumulatorskog napajanja za slučaj nestanka mrežnog napajanja,
  • detektora, sirena (unutrašnje i/ili spoljašnje antisabotažne, samonapajajuće), bežičnih i žičnih panik tastera.

Nudimo različite vrste detektora, u zavisnosti kakva funkcija treba da se ostvari.

Svaku aktivnost unutar štićenog prostora registruju detektori kretanja. Postavljamo ih na najčešća mesta prolaska poput prilaza i ulaza, hodnika, stepeništa i sl. Osim kretanja, potrebno je detektovati i otvaranje vrata i prozora. Za to nam služe magnetski kontakti koje biramo zavisno od same vrste vrata/prozora (plastična ili metalna) kao i od mogućnosti montaže (nadgradnja ili ugradnja).

U objektima u kojima postoji mogućnost prepada potrebno je instalirati panik tastere ili šine radi tihe dojave.

Ranu detekciju pokušaja provale u prostor će omogućiti prostorni detektor loma stakla koji reaguje na zvuk loma različitih tipova stakla.

Detektori vibracije postavljeni na štićenu površinu će detektovati pokušaj ulaska u prostor bušenjem, rezanjem ili udaranjem.

Alarmne sisteme možemo proširiti detektorima gasa, detektorima dima, detektorima temperature, vlage i poplave.

Mozak svakog sistema zaštite je alarmna centrala koja prima informacije od raznih detektora i dojavljuje alarmne situacije.

Za uključenje i isključenje alarmnih sistema se koriste šifratori (tastature). Postoje u više verzija odnosno razlikuju se u načinu unosa i prikaza informacija. Led šifratori za prikaz koriste LED diode, LCD šifratori za prikaz koriste LCD zaslon a postoje i LCD šifratori sa zaslonom osetljivim na dodir.

VIDEO NADZOR

POVEĆAJTE BEZBEDNOST UGRADNJOM VIDEO NADZORNOG SISTEMA.

Sistemi video nadzora imaju višestruku ulogu u zaštiti. Njihova prva funkcija je odvratiti potencijalnog počinioca krivičnog dela kako bi odustao od svoje namere u najranijoj fazi. Video nadzorni sistemi povećavaju efikasnost službe fizičkog obezbjeđenja. Fleksibilna i moćna video rešenja omogućuju da se sa udaljene lokacije nadziru ljudi, privatno vlasništvo ili industrijski procesi. Sa video nadzorom možete vršiti detekciju kretanja osoba u štićenom prostoru radi detekcije neuobičajenih aktivnosti kao što je kretanje osoba prostorom van radnog vremena, nadzor robe u prodavnicama i skladištima, nadzor izloženih eksponata, nadzor ulaza i izlaza vozila, utovar i istovar robe, nadzor radnika u firmama, nadzor posetioca na nekom događaju i slično. Video nadzorni sistemi omogućuju i formiranje video arhive, stoga su pogodni za obezbeđivanje video dokaza u istražnim postupcima.

Tipičan sistem video nadzora sastoji se od kamera, objektiva, monitora, uređaja za digitalno snimanje, obradu, napajanje i prenos video signala kao i dodatne opreme. Važno je napomenuti da svi uređaji moraju biti usklađeni da bi besprekorno obavljali svoju funkciju. Planiranje i projektovanje sistema video nadzora je složen proces koji mora da se uklopi u rezultate analize bezbednosne ugroženosti objekta, lica ili materijalnih dobara uz poštovanje svih postojećih specifičnosti objekta, položaja i njegove namene. Zbog specifičnosti svake lokacije ne postoji univerzalan model.

Za klasične instalacije video nadzora koristimo standardne kamere na koje dodajemo objektive prema potrebi aplikacije. Ovakve kamere su kvalitetna prevencija od krađe ili oštećenja imovine, provala i štete koje su počinjene od strane kupaca, dobavljača ili zaposlenih. U zavisnosti od Vaših potreba možemo instalirati kamere u boji, standardne ili kamere sa visokom rezolucijom. Kamere možemo instalirati u spoljašnjem prostoru ugradnjom u vodootporna spoljna kućišta čime kamere štitimo od svakog slučajnog ili namernog oštećenja. U kućište kamere možemo ugraditi grejač koji štiti kameru od uticaja niskih temperatura. Na kućište se stavlja pokrov koji omogućuje zaštitu od sunca pri čemu se obezbjeđuje jasna slika čak i pri najjačem dnevnom osvetljenju. Kada je potreban diskretan video nadzor, kada prostor ne dozvoljava ugradnju većih kamera, odnosno kada ne želimo da osoba koju posmatramo vidi i prepozna kameru koriste se mini i skrivene kamere u posebnim kućištima.

SATELITSKO PRAĆENJE VOZILA

Korišćenjem satelitskog praćenja vozila racionalizuje se upotreba voznog parka i smanjuje potrošnja goriva. Što brojniji vozni park imate time je potreba za satelitskim praćenjem veća. REAGUJTE NA VREME I SMANJITE NEPOTREBNE TROŠKOVE.

Satelitsko praćenje vozila Vam omogućava da sami pratite svoja vozila, objekte i ljude na bilo kom PC računaru ili mobilnom telefonu. Sistem satelitskog praćenja vozila je postao svakodnevnica u modernom poslovanju. Sistem satelitskog praćenja vozila je prvenstveno namenjen preduzećima sa sopstvenim voznim parkom ali ga može koristiti svako ko želi da poboljša kontrolu nad svojim vozilima i unapredi njihovu sigurnost. Sistem satelitskog praćenja, može se primeniti kao zamena za dobar alarmni sistem skupih i specijalizovanih vozila, pomoću kojeg možemo sprečiti krađu tj. dobiti informaciju o pokušaju krađe vozila.

GPS-GPRS satelistski sistem za praćenje vozila omogućava velike uštede u smislu bolje organizacije i veće kontrole zaposlenih. Sistem satelitskog praćenja vozila u kombinaciji sa dodatnim senzorima, Vam omogućava detaljan uvid u sve važne informacije koje su Vam potrebne za kontrolisanje voznog parka iz čega možete imati uvid u ponašanje vozača ili rukovaoca radnom mašinom.

SATELITSKIM PRAĆENJEM VOZILA MOŽETE:

  • Pratiti celokupnu istoriju kretanja vozila na mapi u realnom vremenu (sa zabeleženim brzinama, dužinom kretanja i stajanja),
  • Pratiti nivoe goriva,
  • Pratiti parametre rada motora,
  • Pratiti senzore za temperaturu,
  • Postaviti alarme koji javljaju povredu zadate rute,
  • Pratiti prekoračenja brzine.

Istoriju kretanja vozila možete pregledati i u grafičkom obliku, tabelarno i dijagramski; prema odabranom vozilu, vremenskom periodu. Podatke iz izveštaja moguće je prebaciti u Excel ili CVS format.

Boljom organizacijom rutiranja i praćenja vozila, smanjenjem krađe goriva i maziva, pomoću sistema za satelitsko praćenje vozila dolazite do značajne uštede finansijskih sredstava. Što brojniji vozni park imate, to je potreba za satelitskim praćenjem veća.

KONTROLA PRISTUPA

Jedan sistem kontrole pristupa se u osnovi sastoji od: kartica, čitača kartica i kontrolera koji omogućava otključavanje električne brave i komunikaciju sa računarom na kom se nalazi odgovarajući softver. Kontrola pristupa prvenstveno omogućava kontrolu ulaza i izlaza. Pomoću kartica i čitača omogućuje se nesmetan i pojednostavljen ulaz ovlašćenim licima. Tako se ujedno vrši i zaštita objekata i prostorija od pristupa neovlašćenih lica.

Prednost kartica u odnosu na ključeve je višestruka. Jedna kartica može da otvara više vrata. Softverski se mogu dodeliti, ograničiti ili prekinuti ovlašćenja za ulazak ili izlazak, pri tom ne treba da se menja brava.

Uvođenje elektronskih sistema za kontrolu pristupa jednostavno se rešavaju zahtevi za ograničenim pristupom pojedinim delovima štićenog prostora. U okviru ovoga vrši se kontrola kretanja lica sa privremenim pravom pristupa objektu.

U velikom broju slučajeva sa kontrolom pristupa se kombinuju sistemi za evidenciju radnog vremena kao osnov za obračun plata i praćenje radnih aktivnosti zaposlenih. Ujedno se može kontrolisati vreme boravka u pojedinim zonama.

Sistemi kontrole pristupa mogu se kombinovati sa kamerama koje nadgledaju mesta kontrolisanog pristupa.